Er journalisternes politiske orientering et problem?

En undersøgelse viser at 80 pct. af de danske journalister, hvis der var valg i dag, ville stemme på et rødt parti. Er det problematisk? Det er det hvis det står til flere fremtrædende højreorienterede debattører (kig for eksempel her, her, her eller her). Ralf Pittelkow skriver blandt andet:

Journalisterne ligger altså langt fra befolkningen som helhed i deres politiske holdninger. Påvirker det deres journalistik?

Der mangler i høj grad brugbar forskning om emnet. Måske hænger det sammen med, at universitetslærerne konkurrerer med journalisterne om at være Danmarks mest venstreorienterede.

Ved valget i 2007 tog jeg sagen i egen hånd. Jeg undersøgte valgdækningen på de to store tv-kanaler og fandt en markant slagside til fordel for rød blok. Vel at mærke i de offentlige tv-kanaler, der har en særlig forpligtelse til at holde balancen.

Hvad er Pittelkows undersøgelse så udtryk for? Kort sagt det man betegner the hostile media effect, hvor implikationen er, at højreorienterede som regel finder at medierne er for ukritiske over for venstreorienterede og vice versa. Det er derfor ingen overraskelse, at når man sætter Ralf Pittelkow til at se nyhederne, vil han sandsynligvis konkludere, at journalisten godt kunne have gået hårdere til dem han ikke er enige med.

Vi har derfor til gode at se en rationel politiker eller debattør kritisere medierne for at favorisere holdninger der harmonerer med kritikerens egne. Henrik Sass Larsen var for snart et år siden ude og kritisere flere medier for at være borgerligt dominerede, og der findes flere lignende udmeldinger fra både røde og blå politikere. Vi finder dermed kritikken på begge fløje, blot med forskellige fortegn.

Kan vi så per definition ikke udtale os om en eventuel skævvridning i mediedækningen? Jo, og det passer ganske enkelt heller ikke når Pittelkow skriver, at der mangler brugbar forskning på området. Med mindre han med brugbar selvfølgelig mener forskning han kan bruge til at fremme egne synspunkter.

I Kunsten at holde balancen bliver det undersøgt om der er en skævvridning i mediernes dækning, der gør denne dækning ubalanceret. Her er en af hypoteserne, at venstresiden i dansk politik bliver favoriseret. Dette findes der intet belæg for. En anden af hypoteserne går på, at journalisternes politiske overbevisning ingen indvirkning har på det journalistiske produkt. Dette kan ikke afvises.

I studiet tages der højde for at der findes mere end én type af bias, at der findes noget der hedder hostile media effect (hvorfor interkoderreliabilit, operationaliseringer m.v. bliver ekstra vigtigt), og andet der gør, at man kan kalde studiet for systematisk og videnskabeligt. Og så dækker undersøgelsen ikke kun én valgkamp (som mag.art. i litteraturvidenskab Ralf Pittelkows gør), men fem valgkampe (1994, 1998, 2001, 2005 og 2007), hvorfor resultaterne ikke blot er udtryk for tilfældigheder ved ét bestemt valg (hvilket Pittelkow ikke kan afvise som værende en mulighed i hans pseudoundersøgelse).

Betyder det at vores viden er komplet og at spørgsmålet om journalisternes politiske orientering ikke længere er aktuelt? Selvfølgelig ikke. Der kan sagtens være problematiske aspekter forbundet med journalisternes politiske orientering og den politiske dækning. Det er derfor kun sundt at diskutere sådanne spørgsmål (om forskellige typer af bias, forskellige typer af magt osv.) og holde medierne op på, at de skal tilstræbe sig objektivitet i deres nyhedsdækning.

Der er dog intet der taler for, at journalisterne, ubevidst såvel som bevidst, tilsidesætter faglige normer og standarder af hensyn til egne politiske agendaer, og derfor intet der umiddelbart taler for, at det er problematisk, at journalisterne er mere venstreorienterede end resten af befolkningen.

4 Comments

 1. Godt indlæg. Det er interessant at Albæk og co. arbejder med tre kategorier – venstreorienterede, midtersøgende og højreorienterede, mens DR’s undersøgelse deler journalisterne op i to blokke. Hvis Albæks undersøgelse holder, og journalisterne er overrepræsenteret i den midtersøgende kategori (aka Radikale), giver det mening at både de røde (Enh, SF, S) politikere og de blå (V, K, DF, LA) føler, at de har modvind i medierne. Journalisterne vil, gennemsnitligt, være mere højreorienterede end de røde politikere og mere venstreorienterede end de blå – hvilket kan få begge fløjes politikere til at føle, at journalisterne agerer ”lejesvende” for den modsatte fløj. Det er vel en meget god nyhed for den kritiske journalistik, på nær overfor midtersøgende partier?
  Hvis det er sådan, at de fleste journalister sympatiserer med de Radikale, kunne man måske afsløre en bias ved at se på den værdimæssige dimension, frem for den økonomiske.

  Problemet ved at bruge DR’s undersøgelse til at vise bias i nyhederne er, at man skal kunne slutte fra journalisternes personlige holdning til deres professionelle produkt. Som du skriver, har Albæk og co ikke kunne finde en sammenhæng. Det er halvironisk, hvis forskerne mener at ”journalisters holdninger påvirker naturligvis hvilke nyheder, de finder det væsentligt at formidle, og hvilke problemstillinger, de synes, det er værd at grave i og få eksperter og andre kilder til at udtale sig med bekymring om”, når selv samme forskere gentagne gange slår på tromme om objektiviteten i egne analyser.

  Ralf Pittelkows ”undersøgelse” er desværre taget ned fra nettet. Det var ellers underholdende læsning.

  • Interessante iagttagelser! Det ville kunne forklare hvorfor både venstre- og højreorienterede ser nyhedsdækningen som værende biased (mere end blot kan tilskrives en hostile media effekt). Det fremhæver også vigtigheden af at se på 1) hvordan vi forstår objektivitet i nyhedsdækningen (mere end noget der rammer midten af dansk politik), 2) hvordan den manifesterer sig og 3) om der er systematiske forskelle på tværs af politikområder.

   Jeg mindes desværre ikke at have læst Pittelkows undersøgelse (husker kun han var i Deadline og fremlægge og diskutere hans resultater). Har sendt ham en mail, og så håber jeg, at jeg kan få mulighed for at læse den.

 2. Fint indlæg. Der er flere problematiske forhold ved Pittelkows undersøgelse, jeg har især hæftet mig ved, at han kun har kigget på en valgkamp hvor den ene fløj naturligvis er i opposition og den anden i regering. Der er markant forskel på hvordan regering og opposition bliver behandlet i pressen uanset politisk fløj.

  • Præcis. Mindes ikke at have hørt Ralf Pittelkow nævne det som en begræsning ved hans undersøgelse. Eller andre begrænsninger/forbehold overhovedet :-)

Comments are closed.