Cevea om samfundets problemer

Fra “Tænketanken” Ceveas facebook-side. Konklusion:

  • Når alle er 100 pct. lige, er der ingen samfundsmæssige problemer.

Tosser.