Breaking Bad bliver bedre

Den bedste serie der kører for tiden er Breaking Bad (2008). Ligeledes er det – som ovenstående graf illustrerer – en af de serier, der bliver bedre over tid. Ovenstående graf er lavet af Jeff Rubin og Ross Nover. Den viser seriens awesomeness på tværs af fire sæsoner.

Jeg er 100 pct. enig med Jeff og Ross, men det er noget uklart hvad der menes med awesomeness, og der må være en måde at underbygge argumentet på. Derfor har jeg kigget nærmere på hvordan seere har vurderet de enkelte sæsoner. I skrivende stund har der været sendt 54 afsnit fordelt på 5 sæsoner.

På IMDb har brugerne mulighed for at vurdere de enkelte afsnit med stjerner (fra 1 til 10 stjerner). Jeg har hentet disse data ned (N= 67.313) for at undersøge, om afsnit fra de senere sæsoner af Breaking Bad bliver vurderet højere end de andre. Og det gør de.

Tabel 1: Breaking Bad kvalitet, OLS

Episode score
Sæson
0,182*** (143,8)
 
Konstant
8,36*** (1900,72)
N
67.313
R2
0,235
t-værdier i parentes
*** p < 0,001

Tabel 1 viser en simpel lineær OLS med episode score (“awesomeness“) som afhængig variabel og sæson som uafhængig variabel. Der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem hvilken sæson et afsnit er fra og dets vurdering på IMDb. I gennemsnit bliver afsnit 0,18 stjerner bedre fra sæson til sæson.

For at illustrere dette (og dermed forsøge at konstruere ovenstående graf med udgangspunkt i data), har jeg plottet gennemsnittet for afsnittene i hver sæson. Det ser ud som følger:

To kommentarer skal knyttes til grafen. For det første inkluderer den de otte første afsnit af sæson fem (de sidste otte afsnit bliver sendt i 2013). For det andet viser den kun intervallet fra 8,5 til 9,5 (dette for at få forskellen til at se større ud).

Man kan selvfølgelig kritisere ovenstående. Det bygger udelukkende på vurderinger fra IMDbs brugere, hvorfor tilfældet måske ikke er, at det samme mønster ville genfindes ved et repræsentativt udsnit af tv-seerne. Jeg har dog svært ved at forestille mig, at det skulle være tilfældet.

Tilfældet kan desuden være, at der er en skævvridning i form af, at dem der fulgt serien til nu, er dem der er de største tilhængere. Sagt med andre ord: Dem der ikke kan lide serien har kun vurderet afsnit fra de første sæsoner, og dermed ikke de senere, hvorfor de senere sæsoner logisk nok har en højere rating. For at undersøge dette har jeg kigget på om lignende mønstre kan findes ved andre serier. Jeg har hentet data ned fra de 50 mest vurderede serier på IMDb, og der er intet der tyder på, at serier systematisk bliver vurderet bedre over tid. Tværtimod.

Breaking Bad bliver bare bedre.