Vil danskerne arbejde mere?

Det korte svar på spørgsmålet er: Det afhænger af hvordan man spørger. Skal man arbejde mere skal der oftest være en grund. Fremhæver man denne grund som værende negativ (senere fyraften) eller positiv (undgå velfærdsbesparelser), vil folk svare derefter.

For at eksemplificere dette kan vi tage udgangspunkt i to meningsmålinger, der blev foretaget tidligere i år. Den ene blev foretaget for LO og den anden for dennes modpart, Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

LOs meningsmåling. Denne blev foretaget af TNS Gallup. Her blev respondenterne spurgt om de var klar på at arbejde mere, hvis det betød, at der kunne undgås velfærdsbesparelser. Til dette svarede 62 pct. ja til at ville arbejde mere, 28 pct. svarede nej og 10 pct. ved ikke.

DAs meningsmåling. Her blev der ikke nævnt potentielle velfærdsbesparelser som følge eller lignende, men blot spurgt om respondenternes holdning til en øget arbejdstid. 81 pct. var tilfredse med den nuværende arbejdsuge, 12 pct. ønskede at arbejde mindre og 7 pct. ønskede at arbejde mere.

De to meningsmålinger, der blev publiceret samme dag, fandt begge vej til nyhedsstrømmen. På Politiken valgte man at bringe begge nyheder.

Meningsmålinger af denne slags fremhæver blot vigtigheden af spørgsmålsformuleringen. LO og DA har en klar interesse i at fremme bestemte synspunkter i den offentlige debat, og det kan meget nemt tænkes, at de har et ønske om at meningsmålingerne viser noget bestemt i dette tilfælde.