Skal 16-årige have stemmeret?

Spørgsmålet er i emnets natur udelukkende et holdningsspørgsmål, og man kan være for eller imod uden at være hverken for eller imod demokrati. Valgretsalderen er fuldstændig arbitrær, hvorfor jeg for godt et par år siden argumenterede for helt at afskaffe den.

Det er lidt komisk at der er blevet nedsat en valgretskommission der skal undersøge lige netop dette spørgsmål om valgretsalderen. For det første fordi det udelukkende handler om hvilke parametre man mener, skal vægtes højest. For det andet fordi den pågældende kommission er nedsat af Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor de eksperter og politikere der er til stede, netop er dem der har været de største fortalere for en sænkelse af valgretsalderen fra 18 til 16 år. Man skal derfor være mere end godt gammeldags naiv for at tro, at de nogensinde vil komme frem til en anden konklusion, end at valgretsalderen bør sænkes.

Det er derfor heller ingen overraskelse, at kommissionen netop er kommet frem til, at 16-årige skal have stemmeret. Dette er til trods for at en del unge mener det er en dårlig idé at give 16-17 årige stemmeret til folketingsvalg.

Personligt er jeg ligeglad med om de 16-17 årige har stemmeret, men der er gode grunde til, at partierne i Folketinget ikke er ligeglade. Det vedrører nemlig et område der er af meget større relevans end politisk deltagelse: Fordelingen af stemmer.

Hvis valgretsalderen bliver sat ned fra 18 til 16 år, vil det alt andet lige betyde, at der vil være flere vælgere der stemmer til venstre for midten. Det er derfor heller ingen overraskelse, at de partier der er for en sænkelse af valgretsalderen, er de partier der vil få en relativt større vælgeropbakning ud af det.

Skal 16-årige have stemmeret? Som sagt, man kan diskutere for eller imod, men det bør ikke være nogen hemmelighed, at de røde partier ikke vil give børn stemmeret udelukkende for deres blå øjnes skyld.