Korrelation med Google Correlate

Fordi der er korrelation mellem to variable, er der ikke nødvendigvis tale om kausalitet. Google har en service kaldet Correlate Labs, der rammende kan eksemplificere dette.

Med servicen (der kræver et Google-login) kan man tegne en graf, hvorefter Google søger efter forekomsten af søgninger på søgeord over tid, der bedst matcher ens tegnede graf. Servicen giver så en oversigt over de søgeord der bedst matcher grafen i forhold til søgninger på de specifikke søgeord.

Der er næppe tale om en kausal sammenhæng mellem ens tegnede graf og antallet af søgninger over tid på de konkrete søgeord. Dette er af logiske årsager umuligt. Jeg tegnede nedenstående graf (den blå). Sammenholdt med antallet af søgninger over tid på women movies (den røde), er der en ganske pæn korrelation (r=.74).

Prøv selv servicen her. HT: MonkeyCage.