Indkomstskatten – samfundets skurk

I 1979 skrev Mogens Glistrup et debatoplæg med titlen ”Indkomstskatten – samfundets skurk” for Fremskridtspartiet. Jeg har fået tilladelse til af Fremskridtspartiet at digitalisere og distribuere dette debatoplæg, så eventuelt interesserede kan få adgang til det.

I oplægget argumenteres der for, hvorfor indkomstskatten er et onde for et samfund der ønsker velstand, velfærd og vækst. I kapitel 3 – der er bogens største – bringes der 100 argumenter for, hvorfor indkomstskatten skal afskaffes.

Der er flere grunde til at læse Indkomstskatten – samfundets skurk. For det første er det brugbart til at opnå en historisk forståelse af de tanker der lå til grund for stiftelsen af Fremskridtspartiet, dets virke og mål. Der er med andre ord meget mere i Fremskridtspartiets historie, end den vi ser efterdønningerne af i Dansk Folkeparti i dag. For det andet er der i flere tilfælde tale om argumenter, der er gyldige den dag i dag. Mange af de problemer der identificeres i bogen er stadig aktuelle og kan genfindes i den offentlige debat anno 2011. For det tredje er kapitlerne en fornøjelse at læse sig igennem, hvor at begreber som flottenheimersocialister og blodsugerskatteprocenter bruges til at forklare, hvad der er galt med indkomstskatten.

Fremskridtspartiet med Mogens Glistrup som primus motor blev etableret i 1973 med henblik på at afskaffe indkomstskatten. Man kan diskutere hvorvidt hr. Glistrup havde ret i hans argumenter, men at han blev eksponent for en generel utilfredshed i vælgerskaren over for det voksende bureaukrati og den ineffektive offentlige sektor, står klart. Uden nogen videre sammenligning i øvrigt genfindes utilfredsheden i dag i Folketinget i et parti som Liberal Alliance, om end dette parti er meget mere positivt stemt over for indkomstskatten (tænk, at en indkomstskat på 40 pct. skal betegnes som værende ultraliberalt).

Meget er sket siden 1979, og der er afsnit i nærværende oplæg der var mere relevante dengang end i dag, men den offentlige debat vedrørende indkomstskatten er stadig aktuel. Skåret ind til benet omhandler denne debat de økonomiske vilkår, hvorpå politiske prioriteringsbeslutninger skal træffes, altså hvordan der skabes de rette vækstbetingelser i et land som Danmark, ikke bare på kort sigt, men også i fremtiden. Mogens Glistrups holdning i denne debat var soleklar: »Der skabes flere gode arbejdspladser ved at lade Mærk McKinney beholde en million end ved at pøse den i den statskasse, hvortil flottenheimersocialisterne har hovednøglen.«

Indkomstskatten – samfundets skurk kan hentes her (PDF) eller læses online her.