Gennemsnit (aritmetisk)

Gennemsnittet (på engelsk mean) er et tal der viser den gennemsnitlige værdi i et datasæt. Dette tal defineres som summen af værdier divideret med antallet af værdier.

Matematisk kan gennemsnittet skrives som:

{A}= \displaystyle{1\over n } \cdot \displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{\displaystyle x_1 + x_2 + \dots + x_n}{\displaystyle n}

Eksempel: Vi har værdierne {4,9,13,18,26} og skal finde gennemsnittet af disse 5 værdier.

{A}= \frac{\displaystyle 4+9+13+18+26}{\displaystyle 5}= \frac{\displaystyle 70}{\displaystyle 5} = 14

Den gennemsnitlige værdi er dermed 14. Vær opmærksom på, at gennemsnittet er følsomt over for eventuelle outliers.