FV ’11: Introduktion

Jeg var ved frisøren her den anden dag. Midt under klipningen kom der nogen fra TV2 News der havde en aftale med frisøren om at lave nogle reklamespots. Reklamespots for dækningen af det kommende valg på nævnte TV-kanal. Reklamerne skulle, så vidt jeg forstod det, vise et Danmark der var gået i stå på grund af valget. Der er gået valgkamp i det politiske Danmark.

Der er med andre ord et folketingsvalg på trapperne. Dette valg har ligeledes været på trapperne i meget lang tid. For snart 10 måneder siden skrev jeg et indlæg, hvor jeg kritiserede medierne for at gå så meget op i et valg der lå så langt ude i fremtiden. Nu er vi dog nået til et punkt, hvor vi så småt kan begynde at ane et valg ude i horisonten.

I forbindelse med min interesse for valget samt at jeg næste semester på mit studie skal have et par seminarfag, hvor et af dem bærer titlen ”Medier, partier og vælgere i 2011-valget: Teoretisk perspektiv og empirisk analyse”, vil jeg forsøge mig på at bruge bloggen i forbindelse med dette.

Jeg vil dermed bruge denne platform til at elaborere mine tanker, bearbejde litteratur, perspektiver, diskussioner m.v. og ikke mindst formidle dette. I denne forbindelse vil der selvfølgelig også blive plads til partikulære kommentarer til hvad jeg lige finder interessant i relation til valget m.v.

Hvad dette forsøg bærer med sig – om det bliver en stor rodekasse uden hold i noget overhovedet, eller om det bliver en tænkeboks hvorfra brugbare ideer kan vokse ud, må tiden vise.

Jeg er så småt i gang med det første indlæg (hvis dette ikke tælles med), hvor jeg vil kigge nærmere på, hvorfor valget ikke er kommet endnu, nu hvor kommentatorerne flere gange har været sikre på, at det var lige om hjørnet. Stay tuned.