Er nutidens studerende for dårlige?

Politiken har foretaget en rundspørge blandt 2.000 undervisere på landets fem store universiteter, og kan konkludere, at nutidens studerende er for dårlige. Ekstra Bladet kommer på baggrund af samme undersøgelse frem til, at de studerende ganske enkelt er blevet dummere.

Blandt de 2.000 undervisere svarer 38 pct., at de studerende er blevet fagligt svagere end for 5-10 år siden. 8,5 pct. svarer omvendt, at de studerende er blevet fagligt stærkere. Jeg undrer mig i denne sammenhæng over, om det er ensbetydende med, at de resterende respondenter (53,5 pct.) er af den opfattelse, at niveauet er det samme. Hvis dette er tilfældet, mener et flertal af de adspurgte netop ikke, at de studerende er »blevet mere overfladiske i deres viden«.

I rundspørgen er underviserne blevet bedt om en vurdering af, om niveauet har ændret sig over tid. Dette kan sagtens være en indikator for om der er sket en forandring i de studerendes færdigheder over tid, men det er ikke et ideelt mål. En alternativ måde at undersøge det på, hvis man skal gøre det med udgangspunkt i undervisernes vurdering, ville være at foretage en måling nu (eller have gjort det for 5-10 år siden), og så gøre det om 5-10 år (eller have gjort det nu), hvor man bad underviserne vurdere de studerendes færdigheder på det konkrete tidspunkt. Det ville næsten undre mig meget, hvis der ikke foreligger den slags empiri. På den måde ville man undgå en åbenlys fejlkilde som Palle Rasmussen, professor i uddannelsesvidenskab, ligeledes fremhæver i artiklen: Universitetsundervisere har en tendens til at overvurdere, hvor godt det var i gamle dage.

Hvis tilfældet er, at de studerende er blevet mere overfladiske i deres viden, ikke kan deres pensum, ikke kan fordybe sig i kompliceret materiale og argumentere sammenhængende på baggrund af de krav studiet stiller, må og skal dette alt andet lige afspejle sig i karaktergivningen. Hvis de studerende får 10 og 12-taller på trods af et fravær af opfyldelsen af de oplistede kriterier i diverse fagbeskrivelser, er der noget galt med systemet – ikke nødvendigvis de studerendes kompetenceniveau.