Den nye tænketank Kraka IV: Potpourri

Henvisninger til omtale af tænketanken Kraka, der ikke er bragt i mine tidligere indlæg. I kronologisk orden: