Den nye tænketank Kraka IV: Potpourri

Henvisninger til omtale af tænketanken Kraka, der ikke er bragt i mine tidligere indlæg. I kronologisk orden:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *