De unge vil ikke have stemmeret

Undersøgelsen Ungdomsvalget 2011 er nu afsluttet. Bag undersøgelsen står forskere fra Aalborg Universitet. Over internettet har flere tusinde unge svaret på en række spørgsmål, lige fra hvem de ville stemme på ved folketingsvalget til deres holdning til spørgsmålet om at give 16-17 årige ret til at stemme ved folketingsvalg.

Dansk Ungdoms Fællesråd skriver flittigt om denne slags undersøgelser – og nærværende er ingen undtagelse. Hvad jeg tvivler på er, at de vil bringe en nyhed om de unges holdning til at sænke valgretsalderen på baggrund af det foreliggende datamateriale.

Under en femtedel af de adspurgte unge mener, at det er en god idé at sænke valgretsalderen. Over dobbelt så mange mener at det er et særdeles dårligt forslag. Det bliver spændende at se hvordan DUF sælger den.

Respondenterne skal også besvare en række vidensspørgsmål, herunder blandt andet hvor mange medlemmer der er i folketinget, hvis man ser bort fra de nordatlantiske mandater. 41,9 pct. ved det ikke.

Ligeledes bliver de spurgt om hvilke partier der indgår i den nuværende regering. For 44,4 pct. er ideen om et støtteparti højst sandsynligt ukendt.

Mere information omkring undersøgelsen samt data kan findes her. 68,3 pct. af respondenterne i undersøgelsen er gymnasieelever (STX).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *