Erik Gahner Larsen

Seinfeld

Seinfeld (1989–1998) er en fremragende sitcom. Sammen med serier som Frasier (1993-2004) og Friends (1994-2004) står den som en af de stærkeste komedieserier fra 90’erne, der stadig kan ses i 2017. For nyligt valgte jeg at gense seriens 173 afsnit, der er fordelt over 9 sæsoner, og jeg kan kun anbefale, at man får den (gen)set.

I forbindelse med at jeg så serien, fik jeg også læst Seinfeldia: How a Show About Nothing Changed Everything, der leverer en minutiøs gennemgang af historien bag serien. Den var lidt for detaljerig til min smag, men for de virkelige fans af serien, kan den også varmt anbefales.

For hvert afsnit jeg så af serien, valgte jeg også – som med det meste af det jeg ser – at vurdere det på IMDb. På IMDb, der er en forkortelse for Internet Movie Database, vurderede jeg således hvert afsnit af Seinfeld på en skala fra 1 til 10.

Det var heldigvis ikke kun mig, der valgte at gense Seinfeld og vurdere hvert afsnit af serien på IMDb. Det samme gjorde min gode ven Knud. Dette giver et datasæt, hvor vi kan sætte lidt tal på, hvordan vi hver især har det med serien. Figur 1 viser fordelingen af vores respektive vurderinger af alle afsnittene af Seinfeld.

Figur 1: Fordeling af vurderinger, afsnit af Seinfeld

Figuren viser med al tydelighed, at Knud gennemsnitligt er mere glad for de enkelte afsnit af Seinfeld end jeg er. Knuds gennemsnitlige vurdering er således 7,46, hvor min er 6,67. Dette skyldes især, at jeg har været ekstra hård ved de afsnit, som jeg synes er subpar.

Den laveste vurdering jeg giver et afsnit er 2, hvor det for Knud er 3. Overordnet giver jeg 39 afsnit vurderingen 2, 3, 4 eller 5, hvor dette kun er tilfældet for Knud ved to afsnit. Dette afspejler sig også i standardafvigelsen for vores vurderinger, hvor denne er 1,07 for Knud og 1,88 for mig.

Der gemmer sig dog mere relevant information end blot fordelingen af vurderinger. Det viser sig, at jeg bliver mere skeptisk over tid. Figur 2 viser vores vurderinger over tid, samt de gennemsnitlige vurderinger for hvert afsnit på IMDb fra alle brugerne på IMDb, der har vurderet de respektive afsnit.

Figur 2: Vurderinger af afsnit over tid

Her ser vi for det første, at Knud følger IMDbs vurderinger meget fint, om end med et lidt lavere gennemsnit. Jeg er klart mere positiv i mine vurderinger af de første sæsoner (altså de tidligere 90’ere). Det var især sæson 8 og 9, jeg havde det svært med. Præmissen i mange af afsnittene var simpelthen for ringe, og til trods for at det ikke var elendige afsnit, var det langt under den standard, som der blev etableret i løbet af de tidligere sæsoner af serien.

Ovenstående viser også, at det er begrænset, hvor mange afsnit vi giver en topkarakter, altså 10 ud af 10. Konkret er der blot otte afsnit af Seinfeld, der har fået 10 af enten Knud eller mig. Tabel 1 viser hvilke afsnit, der er tale om. Første kolonne angiver hhv. sæson og afsnit, anden kolonne titlen på afsnittet, tredje kolonne min vurdering, fjerde kolonne Knuds vurdering og så IMDbs gennemsnitsvurdering i femte kolonne.

Tabel 1: Afsnit som minimum en af os har givet vurderingen 10

Afsnit Vurdering: Erik Vurdering: Knud Vurdering: IMDb
3.16 The Fix Up 10 9 8,5
3.17 The Boyfriend: Part 1 10 9 9,0
3.18 The Boyfriend: Part 2 10 9 8,9
4.11 The Contest 10 9 9,6
4.17 The Outing 10 9 9,4
5.20 The Hamptons 10 10 9,1
6.12 The Label Maker 10 9 8,7
7.6 The Soup Nazi 9 10 9,6

Her ser vi for det første, at jeg har givet flere afsnit 10 ud af 10. Knud har givet to afsnit 10 ud af 10, hvor det ene af dem er et, jeg også har givet 10 (det fantastiske afsnit The Hamptons). For det andet kan vi se, at vi ikke er uenige omkring disse afsnit. For de otte afsnit hvor en har givet 10, giver den anden som minimum 9. The Soup Nazi gav Knud 10 ud af 10, og det ligger med en gennemsnitsvurdering på 9,6 på IMDb, og det er da også et rigtig godt afsnit, men det er ikke lige så godt som seriens bedste afsnit (som eksempelvis The Fix Up og The Contest).

Som sagt indledningsvist er der tale om en fremragende sitcom. Jo længere tid der går, desto større er sandsynligheden for, at man møder folk, der ikke har set den. Det er en skam, for den holder stadig den dag i dag, og er betydeligt bedre end de sitcoms, der kører i TV i disse år.

KV13: Analyser af kommunalvalget 2013

Hvis du har den mindste interesse i dansk politik, og i særdeleshed kommunalvalg, kan jeg anbefale dig at kaste dine lommepenge efter den nye bog, KV13: Analyser af kommunalvalget 2013, der kan bestilles her.

Bogen har et eksplicit fokus på kommunalvalget 2013, men de emner og spørgsmål bogens kapitler beskæftiger sig med, har relevans for kommunalvalg i almindelighed (herunder selvfølgelig kommunalvalget til november). Bogen kan bedst beskrives som en samling af kapitler, der giver en indføring i, hvad vi har lært om og fra studiet af kommunalvalg siden det seneste kommunalvalg.

Nogle af kapitlerne beskæftiger sig således med sager, der fik megen opmærksomhed før, under og efter kommunalvalget, eksempelvis GGGI-skandalen og DR’s prognoseskandale, hvor andre kapitler beskæftiger sig med mere generelle spørgsmål, eksempelvis hvilken rolle placeringen på stemmesedlen har for valgresultatet.

Selv har jeg sammen med Ulrik Kjær og Klaus Levinsen et kapitel med i bogen (Kapitel 5), hvor vi fokuserer på den kommunale valgretsalder, og især hvordan vælgerne så på dette spørgsmål i forbindelse med kommunalvalget 2013.

Påvirker boganmeldelser salget af bøger?

I en artikel i Weekendavisen den 2. december (i 2016) argumenterer forfatter og data scientist Lasse Hjorth Madsen for, at boganmeldelser ikke har nogen effekt på en bogs økonomiske succes. Og i det omfang der er tale en effekt, har vi at gøre med en negativ effekt. Mere konkret skrives der:

De flotte og håndgribelige roser giver både omtale og mersalg. Formentlig gavner de gode karakterer også biblioteksudlånene, hvilket igen får bibliotekerne til at anskaffe mange eksemplarer af de efterspurgte bøger, hvilket igen udløser bibliotekspenge. Kort sagt: Der er penge i hjerterne. Problemet er bare, at det er forkert.
Undersøger man systematisk sammenhængen mellem den modtagelse, en bog får af anmelderne, og den læserinteresse, der kan spores i form af biblioteksudlån, opdager man, at den ikke blot er svag, den har det forkerte fortegn: Ganske vist gavner det ikke udlånet med en decideret afklapsning i form af et enkelt hjerte eller stjerne, men bøger med småringe anmeldelser klarer sig gennemsnitligt en anelse bedre på bibliotekerne end bøger med fremragende anmeldelser.

Dette vil nok undre de fleste, inklusiv undertegnede, hvorfor jeg læste videre. Kan det virkelig passe, at småringe anmeldelser til en bog hænger sammen med at klare sig en anelse bedre på bibliotekerne? Det viser sig heldigvis, at der ligger hårde tal bag, for som der skrives om metoden:

Det lyder som en uhyrlig påstand, men der ligger hårde tal bag: Bogsitet bog.nu har været så venlige at stille deres database med anmeldelser til rådighed. Den indeholder 31.616 anmeldelser fra perioden 2010-2016. Dansk Bibliotekscenter offentliggør på deres hjemmeside data, som blandt andet omfatter en liste med 44,7 millioner udlån af i alt 387.000 bogtitler fra danske biblioteker. Vrider man armen om på disse to datakilder og sender dem i tvangsægteskab med hinanden, ender man med 6.436 bogtitler, for hvilke der både foreligger tal for det samlede udlån og for det gennemsnitlige antal hjerter eller stjerner, som de er blevet tildelt i anmeldelserne.

Så langt, så godt. Den substantielle tolkning af resultaterne er som følger: “Bøger, der har høstet mellem tre og fire hjerter eller stjerner, blev i perioden udlånt i gennemsnit 1146 gange. For bøger med mindst fem hjerter eller stjerner var tallet 886.” Teksten bliver ledsaget af denne figur:

Figuren viser ikke noget interessant i forhold til et generelt mønster, der omtales i artiklen, men viser blot titlerne på nogle af de bøger, der har klaret sig hhv. godt og dårligt blandt anmelderne og på bibliotekerne. Der er således også gode grunde til at være kritisk i forhold til artiklens pointer, hvorfor den heller ikke bliver mødt uden kritik. Ugen efter (9. december) har økonomistuderende Mads Schnoor Nielsen således et læserbrev i Weekendavisen, hvor han bringer følgende kritik:

Hvis man skal analysere effekten af anmeldelser, bliver man nødt til at gruppere bøger, som ville have det samme forventede oplag og læserskare og derfra analysere, hvorvidt en god eller en dårlig anmeldelse signifikant kan påvirke salgstallet.

Den 23. december svarer Lasse Hjorth Madsen på kritikken i et læserbrev (også i Weekendavisen), hvor han pointerer, at kritikken ikke har noget på sig:

Mads Schnoor Nielsen anbefaler at inddrage oplysninger om bøgernes »forventede oplag og læserskare« i analysen. Det er heldigvis også netop det, jeg gør. Eller mere præcist: Jeg gør det bedste, data giver mulighed for, nemlig ser på, om den manglende sammenhæng mellem anmelderroser og læserinteresser gælder på tværs af genrer. Blandt andet fordi visse genrer (krimier) typisk oplever en større læserinteresse end andre genrer (digte og noveller). Det er den delanalyse, der sætter mig i stand til at konkludere, at netop for digte og noveller lader positive anmeldelser til at gavne læserinteressen. Det står alt sammen i artiklen.

Og læserbrevet konkluderes med ordene:

Jeg tror, det vil glæde Mads Schnoor Nielsen og andre analytisk indstillede læsere at vide, at en række regressionsmodeller og test for statistisk signifikans har været under anvendelse, før jeg konkluderede, som jeg gjorde. Den er god nok: Flot anmeldte bøger får, alt andet lige og i gennemsnit, ikke større interesse fra læserne end middelmådigt anmeldte bøger.

Jeg er ikke tilfreds. Der er gode grunde til, at de anvendte data ikke kan bruges til at konkludere, at boganmeldelser ikke har nogen effekt på salget af bøger (eller udlån af samme). Problemet med de pågældende data kan koges ned til, at de ikke udgør et tilfældigt valg af bogtitler, men tværtimod et valg af bøger, der ikke giver gode betingelser for at undersøge hypotesen om, at bedre anmeldelser giver flere udlån.

Bøgerne i analysen har det tilfælles, at de har haft et minimum af succes (udlån m.v.). Bemærk at der er 387.000 bogtitler fra danske biblioteker i det datasæt, der anvendes, men kun godt 1 procent af disse bøger kan inkluderes i analysen. Denne lille andel (6.436 bogtitler) er på ingen måde repræsentativ for andre bøger, men netop de bøger, der enten har fået gode anmeldelser eller er blevet udlånt af andre grunde (eksempelvis på grund af en mainstream/kendt forfatter).

Teknisk set har vi at gøre med Berksons paradoks, hvor vi betinger på en endogen variabel i vores ikke-tilfældige selektion af observationer. Har dette implikationer for resultaterne, hvor der i nærværende tilfælde om noget er en negativ korrelation mellem gode anmeldelser og hvor mange gange en bog bliver udlånt? Det er meget sandsynligt.

Stephen L. Morgan og Christopher Winship giver et godt eksempel på problemet i Counterfactuals and Causal Inference, hvor de kigger på et hypotetisk college, hvor man enten kan blive optaget ved at være motiveret til en samtale eller dygtig i en test. I eksemplet er der ingen korrelation mellem hvor motiveret man er og ens testscore. Her kommer det interessante: Hvis vi kun kigger på de personer, der er blevet optaget, vil vi se, at der er en negativ korrelation mellem at være motiveret og dygtig (altså cirklerne i nedenstående figur):

Den negative korrelation opstår fordi vi ikke tager højde for, at det netop er enten det at være motiveret eller det at få en høj testscore, der gør, at man bliver optaget. Derfor vil dem der er mere motiveret – gennemsnitligt set – score mindre på testen og vice versa.

I vores eksempel med bøgerne er det netop kun de bøger, der har fået omtale og er blevet udlånt, der er en del af datamaterialet. De bøger, der ikke har fået lige så gode anmeldelser som andre bøger, kan være de bøger, der ville blive udlånt uafhængigt af, om de fik gode anmeldelser eller ej.

Dette problem med datasættet – altså et problem i forhold til, hvad man gerne vil bruge det til – er så presserende, at det ikke lader sig løse med statistiske værktøjer (eksempelvis en række regressionsmodeller og test for statistisk signifikans). Derfor kan den slags analyser på det pågældende datamateriale ikke glæde mig.

Dermed er min pointe ikke, at positive anmeldelser har en positiv effekt på en bogs succes, men det kan ikke udelukkes, og på ingen måde modbevises med udgangspunkt i et datasæt med de 6.436 bogtitler, der er blevet undersøgt i omtalte artikel i Weekendavisen.


Tilføjet (2. februar 2017):

Har haft en konstruktiv mailudveksling med Lasse Hjorth Madsen, der havde følgende kommentarer:

De 6.436 titler udgør i princippet hele populationen af bøger, der er blevet anmeldt i landedækkende, trykte medier i perioden og har kunnet lånes på danske biblioteker.

Hvis man vil undersøge sammenhængen mellem antal stjerner eller hjerter og antallet af udlån, giver det jo ikke mening, at inkludere bøger som ikke er blevet anmeldt, eller som ikke har være til rådighed på bibliotekerne. (Der kan godt gå lidt tid, før bøgerne er indkøbt og klar til udlån.)

Det er altså kun et meget lille mindretal af de nævnte ca. 387.000 bibliotekstitler, der blevet anmeldt i aviserne og som derfor indgår i populationen. Tallet er ikke specielt relevant for analysen, og jeg nævner det blot, for at illustrere volumen af udlånsdatasættet fra DBC.

Du har ret i, at figuren kun viser en lille del af datasættet. Jeg ville ønske, at det fremgik lidt klarere.

Formålet med figuren er primært at give en læselig smagsprøve med nogle markante værker. Figuren siger således blot, at den lille delmængde af populationen bestående af de 100 mest populære titler, heller ikke udviser en korrelation mellem antal stjerne/hjerter og antal udlån.

Analysen kan selvfølgelig, som alle andre analyser, kritiseres. Hvis man specifikt vil forfølge problemstillingen omkring systematisk selektion, kunne man fx se på, om datasættet med anmeldelser fra bog.nu er komplet. De har en ambition om at registrere alle anmeldelser, men overser sikkert én i ny og næ. Det er dog svært at forestille sig, at der ligger den helt store selektionsbias her.

Potentielt mere alvorlige er de tekniske problemer, der opstår, når udlånsdatasættet flettes sammen med anmeldelsesdatasættet. Ingen af de to rummer desværre ISBN, så jeg måtte bruge en renset udgave af titel og forfatternavn til at matche de to. Det kan fejle, fx hvis en titel eller et forfatternavn har flere varianter. Men igen: Det er svært at forestille sig, at frafald af denne type er særlig systematisk.

Der er altså, i hvert fald principielt, tale om et datasæt der rummer hele populationen og altså ikke fejler på samme måde, som dit eksempel med collage studerende.

Det er med disse data svært at komme uden om, at ringe anmeldte bøger bliver udlånt mindst lige så meget, som godt anmeldte bøger. Men det er nu heller ikke så besynderligt, når man ser på de konkrete titler: De professionelle litterater lader til at have en noget anden smag end det brede publikum. Tænk prisvindende litteratur kontra krimiserier.

Sådan får du signifikante resultater

Hvis du gerne vil gøre dit liv lettere i akademia, er det altid godt at vide, hvordan man, når ens resultater ikke nødvendigvis gider makke ret og viser det, man havde håbet, kan få dem til at blive signifikante. De fleste forskere, der arbejder med kvantitative data, ved, at ens resultater ikke altid er signifikante i den første test. De fleste forskere, der har sendt en artikel afsted til et tidsskrift, ved også hvor vigtigt det er, at kunne vise stjerner ud for ens hjertebarn (altså resultatet ved den teoretisk begrundrede variabel) – og hellere tre end én af slagsen.

Dette blandt andet fordi der er en såkaldt publication bias, hvor negative resultater (nulfund) gennemsnitligt betragtet ikke er lige så interessante som positive resultater. Hvis forskere således ikke kan finde signifikante resultater, ender de ofte med ikke at sende deres arbejde til et tidsskrift. Der er dog heldigvis metodiske friheder (kaldet ‘researcher degrees of freedom‘), der gør, at man ofte kan få selv det mest insignifikante resultat til at være signifikant. Så ingen panik: hvis du bare er snu nok, er det en smal sag at få signifikante resultater.

I artiklen False-Positive Psychology: Undisclosed Flexibility in Data Collection and Analysis Allows Presenting Anything as Significant vises det, hvordan metodisk fleksibilitet giver mulighed for at finde signifikante resultater. Helt specifikt tager de udgangspunkt i et scenarie, hvor man har fire forskellige situationer, hvor der er metodiske frihedsgrader: a) to afhængige variable (med en korrelation på 0,5), b) ti ekstra observationer i hver celle, c) kontrol for køn eller interaktion med køn og d) muligheden for at droppe (eller ikke droppe) en af tre grupper.

Her er den gode nyhed: ved at kombinere de fire ovenstående situationer viser studiet via simulationer, at man har 81,5% sandsynlighed for at finde et falsk positivt resultat (med en p-værdi lavere end 0,1). Det vil sige, at selvom du ikke finder nogle signifikante resultater, har du med ovenstående frihedsgrader masser af muligheder for stadig at finde noget signifikant.

Det bliver dog bedre endnu. I virkelighedens verden er der ofte mange flere metodiske frihedsgrader, der gør, at man har rig mulighed for at finde signifikante resultater. I en ny artikel, Degrees of freedom in planning, running, analyzing, and reporting psychological studies: A checklist to avoid p-hacking, præsenteres en liste med 34 måder, hvorpå man kan forsøge at opnå signifikante resultater. Overordnet er der fem forskellige stadier, relateret til: 1) hypoteser, 2) design, 3) dataindsamling, 4) analyse og 5) formidling. Disse er præsenteret her:

Hypoteser
1. Foretag eksplorativ forskning uden specifikke hypoteser
2. Tag udgangspunkt i en vag hypotese uden forventninger til retningen af en effekt

Design
3. Lav flere uafhængige variable
4. Mål mange variable, der kan bruges som kontrolvariable, moderatorer og mediatorer
5. Mål den samme afhængige variabel på flere alternative måder
6. Mål andre koncepter der vil kunne bruges som afhængig variabel
7. Mål andre variable, der kan bruges som eksklusionskriterie senere (evt. opmærksomhed og stimulitest)
8. Undgå at foretage en power analyse
9. Undgå at lave en plan for, hvor mange små studier, der skal laves

Dataindsamling
10. Undgå tilfredsstillende randomisering
11. Undgå blindtest af forsøgsdeltagere
12. Korriger, omkod, og slet data i løbet af dataindsamlingsprocessen
13. Stop dataindsamlingen på baggrund af opnåelsen af ønsket resultat eller test for statistisk signifikans

Analyse
14. Undersøg forskellige måder at håndtere manglende data på
15. Undersøg forskellige måder at transformere data
16. Undersøg forskellige måder at håndtere forudsætningsbrud på
17. Undersøg forskellige måder at håndtere outliers
18. Undersøg forskellige variable, der matcher den afhængige variabel
19. Undersøg forskellige måder at kode den afhængige variabel på
20. Undersøg andre variable, der kan fungere som afhængig variabel
21. Undersøg forskellige kombinationer af de uafhængige variable
22. Undersøg forskellige operationaliseringer af de primære uafhængige variable
23. Undersøg forskellige måder at inkludere uafhængige variable, herunder mediatorer og moderatorer
24. Undersøg forskellige operationaliseringer af kontrolvariable
25. Undersøg forskellige inklusions- og eksklusionskriterier for observationerne
26. Undersøg forskellige statistiske modeller
27. Undersøg forskellige estimationsmetoder, programmer og standardfejl
28. Undersøg forskellige inferenskriterier, herunder ensidede hypotesetests

Formidling
29. Undlad at sørge for, at studiet kan reproduceres
30. Undlad at sørge for, at studiet kan replikeres
31. Undlad at nævne information omkring præregistrering
32. Undlad at formidle information omkring studier, der blev foretaget men ikke inkluderet
33. Rapporter forkerte resultater og p-værdier
34. Præsenter eksplorative analyser som hypotesetestende (HARKing)

Med alle disse muligheder er det faktisk svært ikke at finde noget, der er signifikant, hvis man kører en analyse mere, end der oprindeligt var planen. Hvis du ligeledes – og for eksemplets skyld – har tre forskellige studier (evt. foretaget i tre forskellige lande), er det en smal sag at finde et mønster, der går igen i de tre datasæt.

De fleste tidsskrifter – især politologiske tidsskrifter – har meget få krav, der gør det svært at anvende ovenstående praksikker. Derfor er der rig mulighed for, at finde signifikante resultater og sende dem til dit yndlingstidsskrift. Hvis du vil være på den sikre side skal du bare lige huske at gemme en do-fil i Stata, der indeholder det datasæt, du endte med at køre den endelige analyse på, og så selvfølgelig kun indeholder de sidste analyser, du kørte. God fornøjelse.

Potpourri: Statistik #35

Boganmeldelse i Tidsskriftet Politik: Fra krisevalg til jordskredsvalg: Vælgere på vandring 2011-2015

Perioden mellem folketingsvalget i 2011 og folketingsvalget i 2015 var i særdeleshed interessant. Rød blok formåede ved valget i 2011 at mønstre et politisk flertal, hvorved der blev sat et politisk punktum for det tiår, hvor VKO havde haft et stabilt politisk flertal (om end det i en periode så ud til, at Ny Alliance havde sat en endelig stopper for VKO-flertallet i 2007). Blokpolitikken blev med andre ord lagt i graven den 15. september 2011.

Dette udfald af valget igangsatte således også en proces, hvor Socialdemokraterne og SF skulle realisere deres politik i en parlamentarisk kontekst, hvor de Radikale var den store sejrherre. Dette var umuligt og regeringen blev kritiseret for at bedrive en løftebrudspraksis (altså kontraktpolitikkens negation). Der var ingen tvivl om, at de Radikale blev den store vinder i forhandlingerne om regeringsgrundlaget. Efterfølgende så man et Socialdemokraterne, der blev kritiseret fra alle sider, og et SF der blev kørt helt i sænk, hvor Goldman Sachs/DONG-sagen som bekendt var dråben, der fik regeringsbægeret til at flyde over.

På højrefløjen så man et Venstre, der i begyndelsen af perioden lagde godt fra start, men som med tiden ikke kunne tåle flere sager med Lars Løkke Rasmussen i centrum, hvorfor det måtte se vælgerne flygte i hobevis til især Dansk Folkeparti. Det var med andre ord en valgperiode, der kunne være gået bedre for de to traditionelt set store partier, Socialdemokraterne og Venstre. For læsere med lyst til at gå en tur ned ad memory lane, kan Henrik Qvortrups Tre år, ni måneder, tre dage varmt anbefales.

For de læsere, der har lyst til et mere akademisk perspektiv på perioden, kan det anbefales, at man tager et kig på den nye bog, Fra krisevalg til jordskredsvalg: Vælgere på vandring 2011-2015. Jeg anmelder bogen i det nyeste nummer af Tidsskriftet Politik, hvor jeg kommer ind på bogens styrker såvel som svagheder. Det nyeste nummer af Tidsskriftet Politik (19, 4) er tilgængeligt her.

Artikel i Journalistica: Hvilken periode skal analyseres? Uge 46 som dataindsamlingsstrategi i journalistikforskningen

Har sammen med Kim Andersen en artikel i det nyeste nummer af Journalistica. Artiklen tager udgangspunkt i, at en del danske forskere (og endnu flere studerende), benytter en bestemt dataindsamlingsstrategi, når de foretager analyser af mediernes indhold. I artiklen beskriver vi, hvornår dette er en god idé – og hvornår det ikke er en god idé. Artiklen kan findes her.

Hvor mange vil stemme på Nye Borgerlige? #4

Mange meningsdannere, politikere, borgere og medier er interesseret i at vide, hvor stor opbakningen er til Nye Borgerlige. Dette af gode grunde, da opbakningen fra vælgerne i meningsmålingerne er afgørende for et nyt politisk parti, der gerne vil tages alvorligt af andre partier såvel som af medierne. Mediernes dækning har dog som tidligere omtalt ikke været imponerende, herunder især grundet det forhold, at flere medier i sommer fejlagtigt påstod, at 10 procent af danskerne ville stemme på partiet.

I mit forrige indlæg om opbakningen til Nye Borgerlige fremførte jeg den pointe, at vi siden da har set flere målinger, der giver vidt forskellige bud på, hvor stor opbakningen er. Her pointerede jeg, at det ikke blot er vælgervandringer, der forårsager, at meningsmålingerne giver forskellige bud:

[D]er er nogle mærkelige udsving i, hvor stor opbakningen til partiet er. Udsving der ikke kan forklares af reelle udviklinger i vælgerhavet, men derimod hvilke institutter, der foretager målingen. Voxmeter er således blandt de institutter, der med deres ugentlige målinger, ikke giver Nye Borgerlige lige så mange stemmer som et par af de andre institutter.

Dette fortjener at blive uddybet, da der er en mere generel pointe. Overordnet er der intet belæg for at sige, at Nye Borgerlige har mistet eller fået opbakning fra så meget som én ny vælger, siden partiet blev opstillingsberettiget. Derfor giver det heller ikke mening, når der i en artikel skrives, at: “Nye Borgerlige ser ud til at tabe pusten, mens rød blok vinder kraftigt frem.”

Lad os, for at forstå dette, antage, at du er en journalist, der tager alle meningsmålingerne seriøst – men ikke fokuserer på metodiske forbehold (eksempelvis hvem der har foretaget meningsmålingen). I så fald ligger der et hav af gode nyheder, hvor opbakningen til Nye Borgerlige er meget volatil. Nye Borgerlige står den ene dag til at være under spærregrænsen, den næste dag til omkring fire procentpoint. Signifikante forskelle. Nyhederne skriver sig selv! Dette illustreres i nedenstående figur, hvor det ses, hvordan partiets opbakning varierer over tid.

Opgaven vil her være blot at koble disse udsving til forskellige begivenheder. Det være sig Dansk Folkepartis Meld-skandale, integrationsdagsordenen, et politisk udspil eller hvad der nu ellers foregår på den politiske dagsorden. Som sagt: nyhederne skriver sig selv. Dette ændrer dog ikke på, at hvis man forholder sig til én væsentlig faktor, er der ingen interessante nyheder at skrive, hvis da man ser bort fra nyheden om, at der ikke er noget nyt at rapportere.

I nedenstående figur vises de samme meningsmålinger som før, men med information om hvilket analyseinstitut, der har foretaget meningsmålingen. For de institutter der har foretaget flere målinger, hvor Nye Borgerlige er med, er disse forbundet, så man kan se, hvordan udviklingen er for hvert institut over tid.

Her ses det tydeligt, at der ikke er nogle betydelige udsving. Ingen af forandringerne, hvis man kigger på de enkelte institutter, er nævneværdige. Det vil med andre ord sige, at de udsving der har været, blot er udtryk for, at analyseinstitutterne har svært ved at enes om, hvor stor opbakningen i det hele taget er. Dette er ikke tilfældig støj, men systematiske forskelle. Megafon, YouGov og Greens mener at opbakningen ligger omkring eller lige under de fire procent, hvor Gallup og Voxmeter mener, at de ligger omkring eller under spærregrænsen.

Dette fremhæver med al tydelighed den pointe, at når analyseinstitutterne ikke giver den samme opbakning til et politisk parti, skyldes det ikke kun det forhold, at der er en statistisk usikkerhed. Det skyldes i lige så høj grad, at analyseinstitutternes resultater påvirkes af de værktøjer, de bruger til at foretage deres meningsmåling.

Det vigtige for de journalister, der formidler meningsmålinger, er at sørge for, at man får formidlet hvem der har foretaget meningsmålingen, og ikke mindst om resultaterne afviger fra andre institutter (og i så fald hvordan). Med dette får vi i det konkrete tilfælde igen slået fast, at vi skal være ekstra påpasselige med at konkludere, hvor stor opbakningen er til Nye Borgerlige.